Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Tài chính ngân hàng

Thị trường tài chính 2011 sẽ chuyển biến rõ nét

Thứ 3 04/01/2011 16h:44
Thị trường tài chính 2011 sẽ chuyển biến rõ nét
Rất nhiều giải pháp cụ thể đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng cam kết nhằm mang lại cho bức tranh kinh tế năm 2011 có nhiều gam màu sáng hơn.Thông điệp nhất quán này được chia sẻ tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương diễn ra từ ngày 30 - 31/12/2010 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

“Ngay từ đầu năm 2011 sẽ tập trung tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước” - Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2011, Việt Nam đặt kế hoạch GDP tăng 7 - 7,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 40% GDP, chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%.

Để đạt mục tiêu này, các giải pháp cần thực hiện ngay từ đầu năm 2011 sẽ tập trung tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước.Muốn vậy, cần xét tính đúng đắn, tính đủ các khoản chi đầu tư vào ngân sách nhà nước theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, nhất là các khoản đầu tư bằng trái phiếu chính phủ, đầu tư bằng vốn vay và nguồn khác của các cấp chính quyền địa phương. Phấn đấu giảm bội chi ngân sách bằng cách cắt giảm chi, nhất là giảm chi đầu tư, xuống còn khoảng 3 - 3,5% GDP.

Thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán đã được Quốc hội thông qua, tất cả các khoản chi vượt thu ngân sách so với dự toán phải đưa vào Quỹ dự phòng, không phân bổ, tăng các khoản chi cao hơn dự toán đã được Quốc hội phê duyệt.Không phân bổ đầu tư nhà nước vào các ngành mà tư nhân trong nước có thể kinh doanh, như các loại dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn, đồng thời thực hiện cổ phần hoá hoặc bán các cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước cho tư nhân trong nước theo quy định có liên quan về cải cách DNNN.

Lấy hiệu quả làm thước đo và tiêu chí chủ yếu để quyết định dự án đầu tư, phải sắp xếp và lựa chọn các dự án đầu tư với thứ tự ưu tiên theo mức độ hiệu quả kinh tế.Chỉ những dự án đạt mục tiêu tối thiểu về hiệu quả kinh tế mới được lựa chọn. Trong số các dự án đầu tư cùng loại, với số vốn đầu tư đã được xác định, thì những dự án có hiệu quả kinh tế cao hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn.

“Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đồng bộ các thị trường vốn, TTCK, thị trường bất động sản… ” - Ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Để thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn trong năm 2011, cần đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hoá DNNN, tăng cường thanh tra, giám sát chặt chẽ tài chính DN.Các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh lộ trình đổi mới DNNN, trên cơ sở đó tập trung kiểm tra và đôn đốc các DN thuộc diện sắp xếp khẩn trương triển khai thực hiện, gắn với việc bán đấu giá hoặc niêm yết, đăng ký giao dịch qua TTCK, trong đó tập trung vào các DN lớn.Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp DNNN là một trong các nhiệm vụ tài chính quan trọng trong năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đồng bộ các thị trường vốn, TTCK, thị trường bất động sản… trên nguyên tắc tôn trọng các quy luật thị trường, hạn chế can thiệp hành chính, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.Tăng cường quản lý nợ công, nợ của các DNNN. Việc huy động các nguồn vốn vay của Chính phủ được tiến hành trên cơ sở tiến độ giải ngân, tránh đọng vốn, tránh tăng chi phí trả lãi, đồng thời tránh gia tăng áp lực cho thị trường.

Duy trì các chỉ số nợ ở mức an toàn, đảm bảo sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không để phát sinh nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế. Dự kiến, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ năm 2011 là 45.000 tỷ đồng.

“Khi lạm phát giảm tốc, sẽ có giải pháp mạnh để giảm lãi suất” - Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, nhằm mục tiêu hàng đầu là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế.Các công cụ chính sách tiền tệ và các biện pháp điều hành khác được thực hiện phù hợp với các quy định của Luật NHNN, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, theo nguyên tắc thị trường và điều kiện thực tế của thị trường tài chính - tiền tệ.

Cụ thể, trong bối cảnh lạm phát đến cuối năm 2010 là 11,75%, thì mặt bằng lãi suất bình quân 12,44% là chưa thể giảm ngay.Theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN sẽ điều hành lãi suất theo hướng lúc lạm phát cao thì sẽ đảm bảo tỷ lệ thực dương thấp, khoảng 0,5%, nhưng khi thị trường ổn định, có thể nâng tỷ lệ thực dương cao hơn, có thể trên 1%, để không tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ.Ngay trong những tháng đầu năm 2011, khi lạm phát giảm tốc, NHNN sẽ triển khai các biện pháp mạnh để kéo lãi suất giảm theo. NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành lãi suất, tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn.Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, NHNN sẽ công bố định hướng điều hành lãi suất cả năm trong thời gian tới.

Trong năm 2011, kế hoạch đặt ra đối với tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán là 21 - 24%; tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế khoảng 23%; lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng giảm dần (lạm phát kiểm soát ở mức 7%); tỷ giá ở mức cân bằng, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu kinh tế vĩ mô; đảm bảo khả năng an toàn thanh toán của hệ thống tổ chức tín dụng và ổn định thị trường tiền tệ.

Cụ thể, triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát ở mức thấp ngay từ những tháng đầu năm 2011, 6 tháng đầu năm dưới 3,5% để phấn đấu đạt mục tiêu lạm phát cả năm không quá 7%.Muốn vậy, phải tăng cường kiểm soát giá, kiểm soát nhập siêu ở mức thấp hơn 15% so với kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm để hạn chế lạm phát chi phí đẩy.Để đạt mục tiêu giảm nhập siêu, NHNN sẽ bàn thảo với Bộ Công Thương rà soát các quy định của WTO, để trên cơ sở đó kiểm soát chặt chẽ hàng xa xỉ nhập khẩu, trong trường hợp vẫn nhập thì dùng các ngoại tệ khác ngoài USD để thanh toán.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước, chi thường xuyên, chi đầu tư và tình hình tài chính của DNNN. Kiểm soát chặt chẽ thị trường ngoại tệ, giá vàng biến động phù hợp với giá vàng thế giới và không có biến động đột biến.Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cung ngoại tệ, giảm cầu ngoại tệ đi đôi với chống đầu cơ găm giữ ngoại tệ. Đảm bảo cân đối cung cầu vốn thị trường.Để đạt mục tiêu này, trong những tháng đầu năm 2011 chưa phát hành trái phiếu chính phủ, nâng cao hiêu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR để từ đó giảm nhu cầu vốn, tăng cường huy động vốn FDI, FII và các nguồn vốn khác để bù đắp phần chênh lệch âm giữa tiết kiệm và đầu tư 11,5% GDP.

Để kiểm soát giá vàng, NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chỉ đạo điều hành theo hướng xem vàng như tài sản, vật trang sức của dân, chứ không coi là phương tiện thanh toán.NHNN đang xây dựng đề án quản lý thị trường vàng trên tinh thần như vậy để sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua.Theo Hữu Hòe
ĐTCKSố lượt xem: 603
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website