Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Tài chính ngân hàng

Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

Thứ 3 11/06/2013 09h:37
Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp
Sáng nay 11.6, kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn đãđược công bố.

Sau khi công bố số phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với kết quả 471 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 94,58%).



Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm có loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Nhìn chung, cách đánh giá của các vị đại biểu là khách quan.



Lấy phiếu tín nhiệm là sự động viên đánh giá đối với các chức danh. Quốc hội đặt niềm tin để các chức danh phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới. Quốc hội đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao cho Quốc hội đánh giá các chức danh, sẽ làm tốt trong những năm sau và sẽ rút kinh nghiệm để HĐND các cấp thực hiện lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm một cách khách quan, thận trọng, nghiêm túc.



"Trong quá trình làm việc, còn có việc này việc kia chưa tốt, không phải việc nào cũng điểm 10, nên cần phải rút kinh nghiệm. Chúng tôi tin tưởng khi thông qua Nghị quyết với tỷ lệ phiếu cao tức là khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm này”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.



Trưởng Ban kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XIII là 498 người nên tất cả các số liệu so sánh là so với con số này.



Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt:



STT



Họ tên và chức danh



Số phiếu



Số phiếu hợp lệ



Số phiếu không hợp lệ



Số phiếu tín nhiệm cao



Số phiếu tín nhiệm



Số phiếu tín nhiệm thấp



1



Ông Trương Tấn Sang- Chủ tịch nước



491



0



330



(66,27%)



133



(26,71%)



28



(5,62%)



2



Bà Nguyễn Thị Doan- Phó Chủ tịch nước



491



0



263



(52,81%)



215



(43,17%)



13



(2,61%)



3



Ông Nguyễn Sinh Hùng- Chủ tịch Quốc hội



492



0



328



(65,86%)



139



( 27,91%)



25



( 5,02%)



4



Ông Uông Chu Lưu- Phó Chủ tịch Quốc hội



491



1



323



(64,86%)



155



(31,12%)



13



( 2,61%)



5



Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội



490



2



372



(74,7%)



104



(20,88%)



14



(2,81%)



6



Bà Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội



491



1



322



(64,66%)



145



(29,12%)



24



( 4,82%)



7



Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội



491



1



252



(50,6%)



217



(43,57%)



22



( 4,42%)



8



Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường



491



1



234



(46,99%)



235 (47,19%)



22



(4,42%)



9



Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế



492



0



273



(54,82%)



204



(40,96%)



15



( 3,01%)



10



Ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại



491



1



253



(50,8%)



229



(45,98%)



9



(1,81%)



11



Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách



491



1



291



(58,43%)



189



(37,95%)



11



(2,21%)



12



Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp



491



1



210



(42,17%)



253



(50,8%)



28



(5,62%)



13



Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh



491



1



267



(53,61%)



215



(43,17%)



9



(1,81%)



14



Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật



492



0



294



(59,04%)



180



(36,14%%)



18



(3,61%)



15



Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội



492



0



335



(67,27%)



151



(30,32%%)



6



(1,2%0



16



Bà Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu



492



0



292



(58,63%)



183



(36,75%%)



17



(3,41%)



17



Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội



492



0



286



(57,43%)



194 (38,96%)



12



(2,41%)



18



Ông K’sor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc



492



0



260



(52,21%)



204



(40,96%)



28



( 5,62%)



19



Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng



492



0



241



(48,39%)



232 (46,59%)



19



(3,82%)



20



Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ



492



0



210



(42,17%)



122



(24,5%)



160 (32,13%)



21



Ông Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ



491



0



186



(37,35%)



261



(52,41%)



44



(8,84%)



22



Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ



491



0



196



(39,36%)



230



(46,18%)



65



(13,05%)



23



Ông Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ



490



1



167



 (33,53%)



264



(53,01%)



59



(11,85%)



24



Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ



490



1



248



(49,8%)



207 (41,57%)



35



(7,03%)



25



Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



492



0



90



(18,07%)



288



(57,43%)



116



( 23,29%)



26



Ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ



492



0



125



(25,3%)



274



(55,02%)



92



(18,47%)



27



Ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng nhà nước



491



1



88



(17,67%)



194



(38,96%)



209



(41,97%)



28



Bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội



492



0



105



(21,08%)



276



(55,42%)



111



(22,29%)



29



Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp



492



0



176



(35,34%)



280



(56,22%)



36



(7,23%)



30



Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng



492



0



131



(26,31%)



261



(52,41%)



100



(20,08%)



31



Ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ



489



3



215



(43,17%)



245



(49,2%)



29



(5,82%)



32



Ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công Thương



491



1



112



(22,49%)



251



(50,4%)



128



(25,7%)



33



Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo



492



0



86



(17,27%)



229



(45,98%)



177



(35,54%)



34



Ông Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao



492



0



238



(47,79%)



233



(46,79%)



21



 (4,22%)



35



Ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



491



1



184



(36,95%)



249



(50%)



58



(11,65%)



36



Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc



491



1



158



(31,73%)



270



(54,22%)



63



(12,65%)



37



Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an



481



11



273



(54,82%)



183



(36,75%)



24



 (4,82%)



38



Ông Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường



479



11



83



(20,88%)



294 (59,03%)



104



(20,9%)



39



Ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ



480



12



133



(24,69%)



304



(61,04%)



43



(8,63%)



40



Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông



479



13



121



(24,3%)



281



(56,43%)



77



(15,46%)



41



Ông Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng



480



12



323



(64,86%)



144



(28,92%)



13



(2,61%)



42



Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải



483



9



186



(37,35%)



198



(39,76%)



99



 (19,88%)



43



Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế



482



10



108



(21,69%)



228



(45,78%)



146 (29,32%)



44



Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ



492



0



164



(32,93%)



241



(48,39%)



87



(17,47%)



45



Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư



492



0



231



(46,39%)



205



(41,16%)



46



(9,24%)



46



Ông Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao



489



3



195



(39,16%)



260



(52,21%)



34



(6,83%)



47



Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSND Tối cao



490



2



198



(39,76%)



269



(54,02%)



23



(4,62%)



Theo Sơn Chung Hoa



Số lượt xem: 94
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website