Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Kinh tế - Đầu tư

Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm: Kinh tế tư nhân có cơ hội mới

Thứ 5 03/02/2011 10h:21
Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm: Kinh tế tư nhân có cơ hội mới
Đại hội lần này đã hoạch định được chiến lược cho 10 năm, với mục tiêu cuối cùng là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp.

Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sĩ Kiêm cho rằng những tư tưởng mới được thống nhất trong Đại hội Đảng XI vừa qua có tính chất lịch sử đối với sự phát triển đất nước, trong đó mở ra cơ hội mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Kiêm kỳ vọng các tư tưởng mới của Đảng sẽ được hiện thực hóa và cụ thể hóa bằng cách chính sách, nhằm tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

- Tại sao ông nhìn nhận kết quả Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua mang tính lịch sử với sự phát triển của đất nước?

- Đại hội lần này đã hoạch định được chiến lược cho 10 năm, với mục tiêu cuối cùng là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp. Kế hoạch 5 năm cũng được thống nhất với các nội dung quan trọng như xác định đường lối phát triển kinh tế, các vấn đề sở hữu và các thành phần kinh tế. Trong đó, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa được đặt lên đúng vị trí và có hướng để giải quyết hoặc cho họ phát triển một cách hệ thống, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại, hợp với tiềm năng và thế mạnh của họ.

Tư tưởng nổi bật đó chắc chắn sẽ mở ra cho đất nước chúng ta một thời đại phát triển mới, một hướng phát triển mới, với những điều kiện mới, tiếp tục giải phóng sức sản xuất của các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân.

Điểm nhấn thứ hai của đại hội chính là chọn lựa được đội ngũ nhân sự với nhiều gương mặt trẻ hơn. Năm năm qua, đất nước ta trải qua nhiều thăng trầm, hội nhập kinh tế quốc tế, rồi lạm phát, suy giảm và rồi phục hồi. Trong quá trình đó, đã xuất hiện những nhân tố mới, những người lãnh đạo mới và họ đã được bố trí vào đội ngũ nhân sự mới của Trung ương.

- Trong các vị trí nhân sự chủ chốt được đại hội lựa chọn, bên cạnh những gương mặt mới còn những người đã kinh qua thực tế của nhiệm kỳ vừa qua. Ông kỳ vọng gì vào sự kết hợp của đội ngũ nhân sự Trung ương mới?

- Bên cạnh sự trải nghiệm thực tế của lớp người đi trước, những người trẻ hơn có lợi thế dễ dàng thích nghi với điều kiện mới, nhanh chóng nắm bắt cái mới và khả năng sáng tạo, sẽ là động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh hơn.

Về phần mình, những lớp người đi trước đã được rèn luyện qua thực tiễn, có đóng góp và họ đã đúc rút kinh nghiệm, khắc phục những nhược điểm. Tất nhiên mỗi người có mặt được và mặt chưa được, nhưng nhìn chung đều là những gương mặt tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ xuất hiện suốt thời kỳ qua.

Đảng ta là đảng lãnh đạo tập thể, phát huy ý kiến tập thể. Đảng đã nhìn ra những khiếm khuyết của mình khi tham khảo ý kiến các chuyên gia, các nhà trí thức, các nhà nghiên cứu. Đây cũng là một thành công. Nếu phát hiện được, khai thác, tập hợp và tạo điều kiện cho các ý kiến tập thể được phát huy, sẽ tạo ra chuyển biến lớn cho đất nước.

- Theo ông, việc Nghị quyết Đại hội Đảng đề cao vai trò của kinh tế tư nhân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của khu vực này?

- Quan điểm mới cũng như nghị quyết của đại hội, chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm… sẽ được đưa vào các chính sách và cách thức điều hành cụ thể của các cấp ủy đảng. Chắc chắn đây là lợi thế lớn nhất cho các doanh nghiệp. Hơn nữa, đội ngũ nhân sự được bầu ra có cả những con người trải nghiệm qua thực tế, họ đã làm và đã thấy rõ vấn đề trong việc chỉ đạo, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua.

Trong điều kiện phát triển mới, lực lượng tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tạo ra những nhân tố mới, những đóng góp mới thúc đẩy kinh tế đi lên. Hơn nữa các điểm mạnh, tích cực của kinh tế tư nhân sẽ giúp toàn xã hội có thêm những yếu tố lành mạnh hơn. Chẳng hạn chỉ số ICOR (đo hiệu quả đầu tư) của khu vực tư nhân tốt hơn các lĩnh vực khác sẽ là điều kiện để cho các lĩnh vực khác rút kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm ICOR chung của cả nền kinh tế. Hay cách thức quản lý của các doanh nghiệp tư nhân năng động hơn, thích nghi sẽ tạo sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp khác cải tiến. Bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải tiếp tục cải tiến mới cạnh tranh nổi.

- Vậy các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội mới?

- Các doanh nghiệp phải rất chú ý tiếp tục đánh giá mình, khảo sát lại mình một cách chính xác hơn để tìm ra mặt mạnh và mặt yếu, tiềm năng và khiếm khuyết. Trên cơ sở đường lối, chính sách mới đó, doanh nghiệp phải có kế hoạch, lộ trình, khai thác một cách triệt để, vận dụng những chủ trương chung ấy vào hoàn cảnh cụ thể để phát huy phát triển một cách hiệu quả nhất.

- Ông hình dung kinh tế xã hội của Việt Nam 5 năm tới ra sao?

- Tôi tin rằng 5 năm tới tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn, chất lượng phát triển mà đặc biệt là phát triển bền vững sẽ được cải thiện. Vì đại hội này chúng ta đã nhìn thấy rõ tồn tại, khuyết điểm. Và những con người điều hành trong nhiệm kỳ mới đã điều hành qua các thời kỳ, cái được thì đã phát huy và đóng góp rất tốt, những cái chưa được đã đưa ra rút kinh nghiệm rất bổ ích cho mỗi vị trí. Người ta rất kỳ vọng vào thực tiễn và sự từng trải của đội ngũ này.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: "Tại Đại hội Đảng lần này, lần đầu tiên trong văn kiện đại hội, đội ngũ doanh nhân đã được định vị một cách chính thức. Trong khối đại đoàn kết dân tộc, doanh nhân được xếp thứ tư bên cạnh đội ngũ công nhân, nông dân và trí thức. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, khái niệm doanh nhân 10 năm về trước còn chưa có trong từ điển tiếng Việt. Văn kiện Đại hội cũng nói tới việc xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, mà chúng ta hiểu là có nội dung xây dựng đội ngũ doanh nhân.

Nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định chủ trương Đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp các chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các Đảng viên có thể phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực trung tâm của đất nước thời gian tới là xây dựng kinh tế.

Điều quan trọng với kinh tế Việt Nam thời gian tới là nâng cao chất lượng các doanh nghiệp thành lập mới, có chính sách khuyến khích sự chuyển đổi từ khu vực kinh tế không chính thức thành khu vực chính thức, chuyển từ các hộ kinh doanh không đăng ký sang các hộ kinh doanh có đăng ký và các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, hoạt động chuyên nghiệp và trình độ quản trị cao hơn.

Những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã phát triển mạnh mẽ, mỗi năm trung bình có 80.000 doanh nghiệp thành lập mới ngay cả khi điều kiện kinh tế khó khăn. Nhưng chúng ta rất thiếu doanh nghiệp lớn, ngay cả các doanh nghiệp lớn của chúng ta còn nhỏ so với quốc tế.

Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam: "Tôi nhìn thấy những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng kinh tế thời gian sắp tới từ 2 nhân tố. Thứ nhất, tỷ lệ đại biểu trẻ tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XI cao hơn. Thứ hai, chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Ngoài việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng đất nước, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng thể hiện sự quan tâm lớn hơn của Đảng đối với kinh tế khu vực tư nhân. Điều này cũng cho thấy Đảng dành mối quan tâm ngày càng tăng cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Vì thế, tôi tin tưởng rằng, kinh tế Việt Nam năm 2011 sẽ có những khởi sắc với Ban chấp hành Trung ương mới".

Theo Kỳ DuyênVnExpress
Số lượt xem: 407
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website