Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Kinh tế - Đầu tư

Tăng trưởng kinh tế vẫn nhờ các giải pháp tình thế

Thứ 5 03/02/2011 09h:02
Tăng trưởng kinh tế vẫn nhờ các giải pháp tình thế
Chạy theo tăng trưởng bằng bất cứ giá nào thì sự tăng trưởng đó sẽ không làm đất nước phát triển, phải đặt chất lượng tăng trưởng lên hàng đầu.

Đầu xuân Tân Mão 2011, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Trần Xuân Giá dành cho VOVNews cuộc phỏng vấn về tình hình kinh tế Việt Nam 2010 – 2011. Ông là người đã có nhiều đóng góp tâm huyết cho chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

PV: Thưa ông, Vit Nam là mt trong s ít nn kinh tế có mc tăng trưởng dương năm 2010 trong khi kinh tế thế gii tiếp tc tri qua hàng lot khó khăn. Có được thành qu này liu có phi Vit Nam đã khc phc được nhng yếu kém ca nn kinh tế?

Ông Trần Xuân Giá: Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm nay là 6,78%. Đây cũng là mức tăng khá cao so với nhiều nước trên thế giới. Như vậy, về mặt số lượng, kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi khá nhanh sau một số năm suy giảm. Đó là điều rất đáng mừng.

Còn thành quả này có phải do khắc phục những mặt yếu cơ bản của nền kinh tế tạo nên hay không, thì tôi cho rằng chưa phải. Những yếu kém cơ bản của nền kinh tế không những vẫn còn đó, mà qua ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm bộc lộ thêm nhiều khuyết tật, làm trầm trọng thêm nhiều căn bệnh vốn có của nền kinh tế nước ta.

Xin nêu vài thí dụ, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, mà đầu tư đạt hiệu quả thấp; giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá cao, nhưng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt khá thấp. Trước đây giá trị sản xuất tăng khoảng 1,4-1,6% thì tạo ra 1% giá trị tăng thêm, thì nay cần đến gần 2% (14% so với 7,03%); các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn còn bấp bênh, đặc biệt lạm phát còn ở mức 2 con số… Tăng trưởng kinh tế vài năm gần đây có lẽ chủ yếu nhờ các giải pháp tình thế mà nhiều giải pháp thuộc nhóm này đã có giúp phục hồi kinh tế, nhưng để lại không ít hậu quả xấu cho năm 2011 và một số năm sau.

PV: Năm 2010 là ln th hai trong hơn 10 năm qua, kinh tế Vit Nam phc hi sau mt s năm suy gim. Vy xin ông cho biết, s ging nhau và khác nhau ca hai ln phc hi kinh tế này?

Ông Trần Xuân Giá: Điều rất thú vị là tốc độ suy giảm và phục hồi kinh tế lần này rất giống với hơn 10 năm trước cả về thời điểm xuất hiện, mức độ suy giảm và phục hồi. Thí dụ, tăng trưởng GDP năm 1997 và 2007 lần lượt là 8,6% và 8,5%; 1998 và 2008 là 5,8% và 6,2%; 1999 và 2009 là 4,8% và 5,3%; cuối cùng năm 2000 và năm 2010 là 6,8% và 6,78%. Đáy của năm suy giảm kinh tế là các năm có đuôi số 9. Sự giống nhau này có lẽ xuất phát từ các “bài thuốc” chữa trị bệnh suy giảm cả hai lần tương tự như nhau.

Tuy nhiên, một khác biệt rất quan trọng, đáng quan tâm là sự phục hồi kinh tế lần trước gắn liền với ổn định kinh tê vĩ mô, còn lần này thì ngược lại. Thí dụ, lấy một trong những chỉ số quan trọng nhất nói lên mức độ ổn định kinh tế vĩ mô để so sánh, đó là lạm phát: Lạm phát năm 1997 và 2007 lần lượt là 3,6% và 12,6%; 1998 và 2008 là 9,2% và 19,9%; 1999 và 2009 là 0,1% và 6,5%; cuối cùng năm 2000 và năm 2010 là (âm) -0,6% và 11,75%, cao gấp gần 12 lần. Vì vậy, bước vào năm 2001 Chính phủ quan tâm nhiều đến chống giảm phát. Còn giờ đây, Chính phủ đang phải gồng mình chống lạm phát.

Ai cũng biết, hệ lụy của giảm phát và lạm phát, với mức độ khác nhau đều có ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh, nhưng người ta dễ chấp nhận giảm phát hơn lạm phát. Bởi lẽ giảm phát dẫn đến kiếm tiền khó hơn, tức người ta có thể mất cái sẽ có thể có, nhưng những gì đang có thì được bảo toàn. Còn lạm phát làm cho người ta có cảm giác sẽ kiếm tiền dễ hơn, nhưng từng ngày từng giờ người ta bị mất đi cái đang có, nhất là những người sống bằng thu nhập cố định, những người đã nghỉ hưu... Dân kêu ca nhiều nhiều về lạm phát là vì lý do này.

PV: Quay li tình hình năm 2010, bc tranh kinh tế chung ca năm đã din ra đúng như nhn định ca ông t năm ngoái vi nhng cm t ch cht là “khó khăn trong n định t giá hi đoái”, “lm phát cao”, “s hi phc da vào nhng yếu t ăn nhanh”, “môi trường đang b hy hoi”. H ly ca tình trng này s không dng li trong năm 2011, thưa ông?

Ông Trần Xuân Giá: Đúng vậy. Nếu làm tốt thì cũng phải mất nhiều tháng mới chữa trị được những “căn bệnh ngắn hạn”. Còn chữa “căn bệnh dài hạn” thì cần nhiều thời gian hơn, với điều kiện là phải bắt đầu từ bây giờ. Tôi đồng tình với với đề xuất của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước rằng điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, trước mắt phải bắt đầu từ việc phấn đấu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Và Chính phủ tại phiên họp cuối năm 2010 cũng đã xem việc phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là mục tiêu hành động số 1 cho cả năm 2011. Thực ra, điều này chúng ta đã làm được sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á những năm 1997-1999. Nhờ đó trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005 chỉ số CPI bình quân chỉ 5%/năm và GDP đạt bình quân 7,5%/năm. Còn trong kế hoạch 5 năm 2006-2010, chỉ số CPI khoảng 11%/năm, trong khi tăng kinh tế chỉ đạt 7%/năm. Đây là bài học quan trọng cần xem xét khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

PV: Theo kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và d toán ngân sách nhà nước, năm 2011 tng sn phm trong nước (GDP) đạt 7,0% - 7,5%. Ông bình lun gì v ch tiêu này khi năm 2011 đánh du mt mc quan trng mi?

Ông Trần Xuân Giá: Với một nước có thu nhập bình quân đầu người, tuy đã vượt ngưỡng nước nghèo và kém phát triển, nhưng vẫn còn thấp hơn khoảng trên 100 nước trên thế giới như Việt Nam thì việc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phải được đặt lên hàng đầu, là nguyện vọng cháy bỏng của mỗi người dân. Vì vậy, con số tăng trưởng kinh tế (GDP) 7,0% - 7,5% dự kiến cho năm 2011, năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 có thể còn thấp nhiều so với mong muốn. Thậm chí so với một số nước xung quanh, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế 10-15%/năm và kéo dài trong vài ba thập niên thì con số 7-7,5% vẫn còn quá thấp.

Tuy nhiên, so với các nguồn lực có thể nhìn thấy được của năm 2011, bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế có chất lượng, bền vững thì tôi cho rằng con số 7-7,5% nêu trên là cao. Chỉ lấy vài thí dụ trong ngắn hạn, môi trường kinh doanh thiếu ổn định, lạm phát chưa dập tắt ngay được hay với lãi suất quá cao như hiện nay, chắc chắn doanh nghiệp không thể vay để mở rộng sản xuất- kinh doanh hoặc năm sau, nhất là 6 tháng đầu năm, khả năng thiếu thiếu điện là rất lớn... Như vậy, cân đối vốn, cân đối năng lượng và còn một số cân đối ngắn hạn khác nữa cho tăng trưởng đã thấy trước là có nhiều khó khăn. Theo tôi, nêu khó khăn không phải để lùi bước, mà là để tìm cách khắc phục. Còn nếu chưa khắc phục được thì bài học cách đây không lâu cho hay đừng hy sinh ổn định kinh tế vĩ mô để đổi lấy tốc độ tăng trưởng. Bởi lẽ, nếu bất chấp mọi cân đối cần thiết, chạy theo tăng trưởng bằng bất cứ giá nào thì chúng ta cũng có thể có con số còn cao hơn 7,5%, nhưng chắc chắn sẽ để lại hậu quả xấu cho những năm sau.

PV: Vy theo ông, mc tiêu phát trin kinh tế ca Vit Nam cn chú trng vào điu gì?

Ông Trần Xuân Giá: Quan điểm của cá nhân tôi đã nêu nhiều lần là phải đặt chất lượng tăng trưởng lên hàng đầu. Phải quan tâm tăng trưởng kinh tế có chất lượng với cả hai ý nghĩa: Tăng trưởng kinh tế có chất lượng làm cho tốc độ tăng trưởng của những năm tiếp theo cao hơn. Và tăng trưởng có chất lượng đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định, người dân tăng được thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được tăng lên. Chạy theo tăng trưởng bằng bất cứ giá nào thì sự tăng trưởng đó sẽ không làm đất nước phát triển, thậm chí càng tăng trưởng, đất nước, người dân càng nghèo đi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!/.

Theo Vũ HạnhVOVNews
Số lượt xem: 142
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website