Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Kinh tế - Đầu tư

Long An: GDP năm 2011 ước tính đạt 12,2%

Thứ 2 19/12/2011 09h:01
Long An: GDP năm 2011 ước tính đạt 12,2%
Tỉnh ủy đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2011 trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì mức phát triển hợp lý:
Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản là: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục kế thừa các thành tựu khá toàn diện và kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bất ổn, diễn biến khó lường của tình hình kinh tế và chính trị thế giới; chỉ số lạm phát, lãi suất, giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng cao; lũ lớn, dịch bệnh diễn biến phức tạp….Tỉnh ủy đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2011 trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì mức phát triển hợp lý:Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức khá cao, ước tính đạt 12,2%; trong đó nông nghiệp tăng 5,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 17,5%; thương mại – dịch vụ tăng 12,1%. Về cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 36,7% (giảm 0,1%), công nghiệp – xây dựng chiếm 33,5% (tăng 0,2%) và thương mại – dịch vụ chiếm 29,8% (giảm 0,1%). GDP bình quân đạt khoảng 29,56 triệu đồng/người/năm.Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng mạnh. Đóng góp tích cực vào chỉ tiêu này là lĩnh vực trồng trọt, trong đó cây lúa chiếm ưu thế cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Sản lượng lương thực cả năm đạt 2,55 triệu tấn; giá mua lúa ổn định ở mức cao, bảo đảm cho người sản xuất có lợi nhuận. Sản lượng các loại cây trồng khác đều tăng ngoại trừ dưa leo, mía, đậu phộng, chanh giảm do hiệu quả sản xuất thấp và ảnh hưởng của thời tiết.Sản lượng đàn gia cầm, đàn trâu, bò nhìn chung đều có tăng; riêng đàn heo giảm mạnh do dịch bệnh lở mồm long móng và dịch tai xanh đến nay chưa kịp hồi phục. Diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng, nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được hình thành và đạt nhiều kết quả tích cực như: mô hình liên kết 4 nhà, cánh đồng mẫu lớn….Công tác phòng, chống lũ lụt cơ bản được thực hiện tốt, góp phần giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra. Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được duy trì, triển khai thực hiện khá tốt, có 11/29 đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của các ngành, địa phương đã được phê duyệt và triển khai thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình; đến nay, đã hoàn thành công tác điều tra đánh giá thực trạng nông thôn và đang tích cực triển khai các bước tiếp theo.Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng đạt mức 17,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 ước đạt 23.113 tỷ đồng đạt 97,6% kế hoạch, một số ngành vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng trưởng; trong đó, doanh nghiệp trong nước có mức tăng trưởng cao nhất. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được tăng cường, nhiều đợt xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước được tổ chức.Trong năm, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 850 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 23.857 tỷ đồng; cấp mới 75 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 250 triệu USD; lũy kế đến cuối năm 2011 đã có 5.758 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 108.572 tỷ đồng, 471 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 1,750 tỷ USD.Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư phát triển theo quy hoạch, có 16/30 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lắp đầy 34% và 9/40 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lắp đầy 90,24%. Công tác kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án được thực hiện thường xuyên, qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; đồng thời cũng đã phát hiện, thu hồi các dự án triển khai chậm, triển khai cầm chừng; trong năm đã thu hồi 10 dự án với diện tích 471,1 ha.Tiến độ xây dựng cơ bản đạt khá. Các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX được tập trung triển khai, một số công trình đã khởi động, số còn lại đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư.Thương mại – Dịch vụ phát triển ổn định, ước đạt 12,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 22.450 tỷ đồng đạt 100,3% kế hoạch và tăng 26,3% so với năm 2010. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được duy trì và đạt kết quả khá. Các ngành dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông… hoạt động ổn định và phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng chung.Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại được thực hiện thường xuyên, thị trường hàng hóa, dịch vụ cơ bản được kiểm soát tốt. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 1,950 tỷ USD tăng 33,7% so với năm 2010; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,590 tỷ USD và tăng 21,4% so với năm 2010.Công tác điều hành, quản lý thu – chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách tăng cao ước đạt 4.553 tỷ đồng vượt 31% dự toán; chi ngân sách địa phương bảo đảm chặt chẽ ước đạt 4.792 tỷ đồng vượt 17,25% dự toán.Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng thấp, dự kiến đến cuối năm tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng trên địa bàn đạt 31.218 tỷ đồng tăng 34,24% so với năm 2010; tổng dư nợ tín dụng đạt 25.185 tỷ đồng tăng 18,06% so với năm 2010; tỷ lệ nợ xấu là 1,26% tăng 8,61% so với năm 2010.Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; theo đó, tỉnh đã rà soát cắt giảm, điều chỉnh 24 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức vốn gần 40 tỷ đồng và tiết kiệm được 140,7 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách nhà nước.Tuy nhiên, Tỉnh ủy cũng nhận diện một số khó khăn, hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực kinh tế như sau:Còn một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra vẫn chưa hoàn thành, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, tổng mức đầu tư xã hội. Đây là thách thức đặt ra trong lộ trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Long An. Qui mô chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên thường xảy ra dịch bệnh, gây thiệt hại lớn. Lũ lụt năm 2011 gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước, nhân dân và sản xuất, đời sống của người dân. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả còn hạn chế.Nhiều dự án qui mô lớn trên địa bàn chưa được triển khai theo kế hoạch. Đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều vướng mắc, tiến độ thi công một số công trình còn chậm. Các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chậm xử lý gây bức xúc trong nhân dân. Một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường.Nguy cơ ô nhiễm môi trường còn tiềm ẩn, nhất là đối với các khu, cụm công nghiệp nằm dọc các sông, kênh, rạch. Tỷ lệ dân vào ở các cụm, tuyến dân cư đạt thấp. Thương mại, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả xúc tiến thương mại còn hạn chế. Thu ngân sách tuy có vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng có một số nguồn thu chưa ổn định, thiếu bền vững, vẫn còn thất thu và nợ thuế còn nhiều.Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên:Về nguyên nhân khách quan là do tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát trong nước và lãi suất tăng cao; thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.Nguyên nhân chủ quan là do công tác dự đoán, dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết trên một số lĩnh vực, trong đó có việc quản lý quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng…. còn hạn chế; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; sự phối hợp giữa các ngành và giữa các ngành với địa phương trong giải quyết một số vấn đề liên quan chưa chặt chẽ, còn đùn đẩy trách nhiệm; trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính có mặt chưa nghiêm./.Theo Thái ChuyênLongan.gov.vnSố lượt xem: 114
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website