Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Kinh tế - Đầu tư

Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014

Thứ 4 30/07/2014 16h:45
Những chính sách mới có hiệu lực kể từ 01/08/2014
Thủ tục đăng ký hoạt động HTX, thêm đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch,sử dụng đất không đúng mục đích bị thu hồi tiền thuê đất được miễn, giảm...là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8

Thủ tục đăng ký hoạt động HTXThông tư 03/2014/TT-BKHĐT quy định thủ tục để đăng ký hoạt động HTX theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 như: thủ tục đăng ký thành lập HTX, thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, thay đổi nội dung đăng ký HTX, thủ tục tạm ngừng, giải thể HTX.Ban hành kèm Thông tư là các biểu mẫu phục vụ cho việc đăng ký thành lập HTX như: Giấy đề nghị đăng ký thành lập HTX, phương án sản xuất kinh doanh, Danh sách thành viên, danh sách HĐQT, GĐ, ban kiểm soát, mẫu giấy chứng nhận đăng ký HTX.Cũng theo Thông tư này, hàng năm, hợp tác xã sẽ phải thực hiện báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của mình với cơ quan quản lý; thời hạn báo cáo là ngày 15/01.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/08/2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH.Sử dụng đất không đúng mục đích bị thu hồi tiền thuê đất được miễn, giảmTừ ngày 1/8, trong quá trình quản lý, theo dõi, nếu các cơ quan có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất thì sẽ bị thu tiền thuê đất đã được miễn, giảm.Lỗi để bị thu hồi đất có nguyên nhân từ phía người sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích thì cơ quan thuế xác định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thu hồi số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định về chính sách và giá đất tại thời điểm được miễn, giảm tiền thuê đất, cộng thêm tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn giảm theo mức quy định.Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như trên.Ngoài ra, những dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm trước ngày 01/07/2014 không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì được miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại theo đề nghị của chủ đầu tư.Được phép bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sảnTừ ngày 2-8, cho phép doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh.Với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20%; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%.Kết thúc năm tài chính, doanh thu bình quân của các tháng trước trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành từ ngày 2-8 quy định.Được ghi nợ tiền sử dụng đấtTheo thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8, hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục.Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này.Thêm một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mớiNgoài các loại hình bảo hiểm (BH) phi nhân thọ như BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng không; BH xe cơ giới; BH cháy, nổ; BH trách nhiệm; BH tín dụng và rủi ro tài chính; thiệt hại kinh doanh… , từ 25/8 sẽ có thêm một loại BH mới đó là BH bảo lãnh - là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.BH bảo lãnh là hoạt động kinh doanh BH trong đó doanh nghiệp BH chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí BH để doanh nghiệp BH thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-8.Thêm đối tượng được miễn lệ phí quốc tịchTừ 29/8, đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch là người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1985 trở về trước; hoặc từ năm 1986 đến ngày 08/07/2013 đáp ứng các điều kiện: Tôn trọng pháp luật của nước cư trú và không vi phạm luật hình sự; có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú; không phải người đang truy nã hoặc thi hành án theo pháp luật nước gốc.Trường hợp người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 08/07/2013 không đủ các điều kiện nêu trên do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận thì vẫn sẽ được miễn phí. Ngoài ra, đối tượng được miễn lệ phí còn là người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật mỗi nước có nguyện vọng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 29/8/2014 và sẽ hết hiệu lực khi Thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước chấm dứt.Thông tư số 93/2014/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. hướng dẫn.Hàng hóa về cảng chỉ được lưu lại 60 ngàyTừ 30-8, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được phép lưu giữ tại Việt Nam tối đa 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Việc gia hạn được thực hiện không quá 2 lần cho mỗi lô hàng và mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn này, thương nhân chỉ còn 15 ngày nữa để tái xuất qua cửa khẩu, nếu không tái xuất hàng hóa sẽ bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy.Thông tư số 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng quy định như trên.Công Vân

Theo Trí Thức Trẻ

Số lượt xem: 28
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website