Thưa ông, nhìn vào con số tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) năm 2014, có thể thấy nỗ lực rất lớn của các DN. Tuy nhiên, nếu “mổ xẻ” sâu thì các mặt hàng chủ lực XK vẫn thiên về gia công, giá trị gia tăng thấp?