Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Doanh nghiệp

[Trực tiếp] ĐHCĐ đồng thuận Đề án hợp nhất PVFC-WesternBank

Thứ 7 18/05/2013 09h:07
[Trực tiếp] ĐHCĐ đồng thuận Đề án hợp nhất PVFC-WesternBank
Một trong những nội dung quan trọng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ là vấn đề hợp nhất với WesternBank.

11h30, Với sự đồng thuận của cổ đông lớn nhất nắm trên 78% vốn là PVN, ĐHCĐ thường niên của PVFC đã thông qua toàn bộ các vấn đề đệ trình tại đại hội. Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ cũng đã được đọc và "chốt" tại đại hội.Các câu hỏi tại đại hội đã được chủ tọa giải đáp hết.Điều còn lại là thắc mắc của không ít cổ đông về việc: "Cổ đông nhỏ nào đã đặt phiếu chống tại hầu hết mọi vấn đề của đại hội, vì sao lại thế?". Chúng tôi cũng đã tiếp xúc ngoài lề với cổ đông đưa phiếu chống nhưng vì được ủy quyền nên cổ đông này không phát ngôn gì.........................................11h, Cổ đông hỏi-lãnh đạo PVFC trả lời

Sau hợp nhất, cổ phần của cổ đông sẽ như thế nào? Được định giá thế nào? Giá cổ phần PVFC-Westernbank hiện đang chênh lệch, việc hợp nhất trên cơ sở nào?Đây là phương án HỢP NHẤT, không phải sáp nhập. Hợp nhất xong là một ngân hàng “sạch sẽ”. NHNN đã yêu cầu cả 2 ngân hàng đưa tỷ lệ hợp nhất về tỷ lệ 1:1 HỢP NHÂT với cả PVFC và WB theo phương án hợp nhất vốn điều lệ. Dù thị giá có biến động thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ này.Vì sao chọn WB? Tương lai dự kiến ra sao?. Chọn tổ chức nào để hợp nhất phải dựa trên cơ sở được NHNN cho phép nghiên cứu hợp nhất. Khi hợp nhất với WB thì chúng ta có vốn điều lệ 9.000 tỷ và 98 điểm giao dịch. Chọn WB để hợp nhất là phương án tốt nhất cho PVFC và cuối cùng nhận được sự đồng thuận lớn.Sau khi hợp nhất sẽ phát triển dựa trên cơ sở khách hàng của 2 tổ chức hiện tại. Ngân hàng mới sẽ đầu tư công nghệ thông tin hiện đại để đáp ứng nhu cầu hoạt động.Có bán số dư đầu tư chứng khoán hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2013 hay không? Khi có nhu cầu vốn thì chúng tôi sẽ thoái vốn là chuyện bình thường. Hoạt động mua, bán diễn ra hằng ngày.PVFC là công ty tài chính. WB là ngân hàng nhỏ. Vậy, ngân hàng hợp nhất sẽ chuẩn bị nhân sự như thế nào? Đây là một vấn đề hết sức đau đầu. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều khóa đào tạo về điều hành, nghiệp vụ…từ đầu năm 2012. Thang, bảng lương cũng đã được chúng tôi xây dựng để phù hợp với nhân sự của một ngân hàng thương mại.Chúng tôi cũng đã thuê đơn vị tư vấn, đơn vị đào tạo và phương án tuyển dụng để nhân sự của Ngân hàng hợp nhất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một ngân hàng.Ngân hàng HỢP NHẤT có ý định niêm yết không? Tổ chức niêm yết, sáp nhập chỉ được niêm yết lại sau ít nhất 12 tháng. Vì thế, việc niêm yết trở lại hay không chúng tôi sẽ trình ĐHCĐ lần sau.Kế hoạch kinh doanh 2013 của PVFC đã tính đến việc hợp nhất chưa? Chưa. Đấy là kế hoạch của PVFC. Sau khi hợp nhất, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng hợp nhất sẽ được họp để thông qua sau.Ngân hàng HỢP NHẤT có tham gia VAMC, có tăng vốn? Chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về VAMC để quyết định. Vấn đề này chúng tôi chưa đặt ra. Ngân hàng HỢP NHẤT có tăng vốn không thì chúng tôi cũng chưa đặt ra.Cổ đông Temasek: Tại sao lại 1:1, nợ xấu của WB thế nào? Đại diện tổ giám sát ngân hàng WB-Cần Thơ chia sẻ: Tổ giám sát WB đã xử lý nợ xấu đúng quy định. Việc thu hồi nợ cũ của các cổ đông cũ cũng đã được báo cáo cụ thể trong đề án. Mọi giao dịch trên 5 tỷ đồng của WB đều phải báo cáo NHNN. Cơ bản việc tái cơ cấu của WB đã được NHNN chấp thuận............................10h05: Điểm nóng hợp nhất PVFC-WesternBank được luận bànĐề án hợp nhất chi tiết đã được chúng tôi đưa tin trước đó cho cổ đông (Hợp nhất PVFC-Westernbank: Tỷ lệ sở hữu của PVN sẽ giảm xuống còn khoảng 52% //Hợp nhất PVFC – WesternBank: Tỷ lệ hoán đổi cổ phần dự kiến là 1:1). HĐQT xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục, đàm phán các vấn đề thuộc hợp nhất. Tên của Ngân hàng Hợp nhất cũng sẽ được HĐQT đám phán, đề xuất và quyết định.Có 2 cổ đông đưa ra phiếu chống việc hợp nhất nhưng ĐHCĐ đã thông qua đề án hợp nhất với tỷ lệ trên 75%.Dự thảo điều lệ của Ngân hàng hợp nhất cũng được ĐHCĐ thông qua với 2 phiếu chống nhưng đạt đồng thuận trên 75%.Như vậy, HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền làm việc với Westernbank để tiến hành các vấn đề thuộc hợp nhất 2 ngân hàng......................10h, Kéo dài thời gian cho ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2008-2013Thời điểm 18/3/2013 là lúc nhiệm kỳ 1 (2008-2013) của PVFC kết thúc. Theo quy định của luật hiện hành, PVFC phải thực hiện thông báo cho cổ đông bầu, bổ nhiệm cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, hiện nay PVFC đang khẩn trương tiến hành các thủ tục hợp nhất WesternBank nên PVFC xin ý kiến cổ đông thông qua kéo dài thời gian thực hiện nhiệm kỳ I với cơ cấu 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS. Nội dung này gặp phản đối của 2 phiếu chống nhưng vẫn được thông qua bởi cổ đông lớn nhất đồng thuận.PVFC sẽ thực hiện cơ cấu, bầu, bổ nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát và HĐQT theo đúng luật định tại ĐHCĐ ngân hàng HỢP NHẤT....................
9h45: Phương án phân phối LNST năm 2012 gặp phản đối của cổ đông nhỏ

Kết quả kiểm toán công ty mẹ năm 2012 cho thấy, LNST năm 2012 của PVFC đạt 53,66 tỷ đồng và phần lợi nhuận trên BCTC hợp nhất đạt gần 45,5 tỷ đồng. Hầu hết phần lợi nhuận này được dùng để trích lập các quỹ. Riêng hạng mục phân bổ lợi nhuận đệ trình đã gặp 4-5 cổ đông đưa phiếu chống. Cổ đông lớn nhất thông qua nên ĐHCĐ đã thông qua hạng mục này.

......................
9h30:
Ban kiểm soát đề xuất giảm tỷ trọng huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng

Báo cáo của ban kiểm soát cho thấy, PVFC hiện đang giữ nguyên trạng thái nợ đối với một số khoản nợ liên qua đến Vinashin, Vinalines.

BKS cũng cho biết, năm 2011, PVFC đã đầu tư vào chứng chỉ giảm phát thải CER với giá trị gần 250 tỷ đồng nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ CER này cho đối tác nước ngoài. Đến hết năm 2012, 2 bên chưa chốt giá thực hiện hợp đồng và hợp đồng được gia hạn thực hiện đến 1/12/2013. PVFC không thực hiện trích lập khoản đầu tư này.Trong năm 2013, BKS đề xuất một số ý kiến để hoàn thành kế hoạch năm 2013 như xem xét việc phân loại lại các khoản mục tài sản như ủy thác đầu tư, đặt cọc thu gom trái phiếu, ủy thác vốn, cho vay các tổ chức tín dụng…cho phù hợp với bản chất PVFC. Ngoài ra, BKS đề xuất xem xét tái cấu trúc lại (gồm sáp nhập, chuyển nhượng, giải thể, phá sản) các đơn vị thành viên là công ty con, công ty liên kết hoạt động thua lỗ nhiều năm như Công ty Mỹ Khê, Công ty VNAssets…BKS đồng thời kiến nghị HĐQT cần có biện pháp giảm tỷ trọng huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng và kiểm soát rủi ro đối với các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác.ĐHCĐ cũng đã biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát. Đáng chú ý là có 1 cổ đông liên tiếp đặt phiếu chống cho hầu hết mọi vấn đề. Tuy nhiên, với lượng quyền biểu quyết thấp nên ĐHCĐ vẫn thông qua với tỷ lệ trên 65%..........................
Sáng nay, Đại hội cổ đông PVFC sẽ diễn ra tại trụ sở công ty. Tại đại hội, HĐQT đã đọc các tờ trình ĐHCĐ về kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013 mà chúng tôi đã có bản tin trước đó PVFC lên kế hoạch 72,5 tỷ đồng LNST năm 2013.

Trên 65% quyền biểu quyết đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.Năm 2012 hết sức khó khăn khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,5%. Sức mua của nền kinh tế giảm mạnh, tồn kho tăng cao, thất nghiệp cũng nhiều. Riêng hệ thống ngân hàng đã tái cấu trúc mạnh mẽ nhưng kết quả chưa đánh giá được. Tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong nhiều năm. Thị trường chứng khoán cũng rất thấp. Ban đầu PVFC đặt kế hoạch 2012 khá cao nhưng sau đó phải điều chỉnh.Đáng chú ý nhất trong ĐHCĐ kỳ này của PVFC là vấn đề hợp nhất với PVFC sẽ được HĐQT đệ trình ĐHCĐ.ĐHCĐ đang nghe HĐQT báo cáo Kết quả đạt được năm 2012 với tài sản cuối năm đạt gần 88 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh thu đạt trên 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau trích lập dự phòng đạt hơn 53 tỷ đồng.Năm 2013, PVFC tập trung những mục tiêu chính trong tổng thể tái cấu trúc. 3 hướng cụ thể như sau:-Cơ cấu tín dụng đầu tư-Tập trung xử lý nợ. Kể cả mua bán, bù trừ nợ…-Cơ cấu đầu tư9h20’, ĐHCĐ biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013. Có 2 cổ đông đưa ra phiếu chống. Tuy nhiên, ĐHCĐ vẫn thông qua hạng mục này với trên 65% quyền biểu quyết đồng thuận.

Thanh Hiên


Theo Trí Thức TrẻSố lượt xem: 58
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website